Zamestnanec

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Kde sa nachádza Boh?

Či je Boh všade alebo skôr hore,či je v Jeruzaleme alebo v hociktorom chráme, či je v malej hostii a v ľudskom srdci. Či je svet v Bohu, alebo Boh vo svete. Komu je blízko a komu ďaleko. Či sme my v ňom, alebo on v nás.
Dnes sa budeme sa zaoberat otázkou kde je Boh, pričom preskočíme otázky, ktoré by sme si možno mali položiť skôr -  či existuje Boh a aký je  vlastne Boh. Otázka kde je Boh je však možno prednejšia z praktického hľadiska, aby sme vedeli, kde ho keby niečo hľadať, či treba ísť do chrámu, či do prírody, alebo skôr sami do seba doma v komôrke.

Kde je teda Boh?

Boh je samozrejme všade. Zdá sa však, že skôr hore ako dole, skôr v nebi ako na zemi. 1 Hore na nebi je pravdaže pre Austrálčanov trochu iným smerom ako pre nás Európanov, ak to myslíme čisto priestorovo, neduchovne. Nebuďme punitčkári a povedzme, že na smere nezáleži a je to skrátka niekde ďaleko vo vesmíre alebo mimo vesmíru. Boh má každopádne akýsi dom, kdesi inde ako tu. 2

Ak je však Boh predsa len na zemi, tak je najskôr v Jeruzaleme 3 ,čo znie to trochu ako tip na dovolenku pre hľadačov Boha. Ak nie je v  Jeruzaleme, treba ho hľadať najskôr v nejakom chráme. Teda dnes v chráme. Voľakedy býval Boh aj v stane 4 a až neskôr však Bohu postavili chrám. V dnešnej dobe je chrámov tak veľa, že ak by mal Boh bývať v každom, tak to už rovno možno povedať, že je všade.
Samotný Boh biblie sa však  trochu vysmieva naivným priestorovým predstavám, že by mal bývať v nejakom chráme.5


Ďalším miestom, kde hľadať boha je  hostia. Malá básnička na nástenke v katolíckom kostole o tom hovorí takto:

V každej malej bielej hostii Ježiš sa skrýva,
myšlienka táto hlboko do duše sa vrýva.
Hľa z lásky k nám zostúpil vznešený boh z neba.
Hľa z lásky k nám ukryl sa do kúska chleba.
Veď je to úžas rozum sa diví,
v bielej hostii je Ježiš živý.
 

Ak je Boh v hostii a my tú hostiu zjeme, tak logicky potom bude Boh v nás.
Boha treba hľadať v sebe, ide o to, či až takto doslovne. Boh je láska a kto zostáva v láske zostáva v Bohu a Boh v ňom.6  Ak máme v sebe lásku, Boh je v nás aj bez hostie. Moment sme my v Bohu, alebo je Boh v nás? Možno byť v Bohu s tým ,že zároveň je on v nás?  Ak to  zoberieme výrok prísne množinovo geometricky, tak to celkom nesedí. Možno byť v nejakej izbe s tým, že zároveň je tá izba v nás? Možno, ale len v prenesenom zmysle slova.
Okrem seba možno Boha hľadať v spoločenstve, kde sa zídu dvaja traja ľudia v jeho mene 7  Takých dvojíc - trojíc bude však na svete určite viac, preto možno znova konštatovať, že Boh je všade. Úplne všade zasa nie. V tomto zlom svete a v srdciach zlých ľudí Boha niet. 8
Boh je blízko a klope na srdcia ľudí.9 Ktorýsi kazatel položartom povedal: "Boh je až tak blízko nás, že ho až nemôžeme vidieť."

Boh je síce všade, ale sa skrýva. 10
Skrývať sa môže bud niekde v priestore, alebo aj mimo priestor. Boh je aj mimo svet, dokonca aj mimo priestor.
Boh je vo svete, ale nie z vonkajšej strany ale z vnútornej. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a pravde. (Jn 4,24)

-------------------------------------------
1 "Hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi" (Kol 3,1-2)
2 "V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto?" (Ježiš - ev. poďla Jána 14,2)
3 Boh sa naveky usadil v Jeruzaleme. (I.kronická 23.25)
4 "Mojžiš vzal stan a postavil si ho mimo tábora, ďalej od tábora a nazval ho stanom stretávania. Keď niekto hľadal Hospodina, vychádzal k stanu stretávania, ktorý bol mimo tábora. Len čo Mojžiš vošiel do stanu, oblačný stĺp zostúpil, zastal pri vchode do stanu a Hospodin sa rozprával s Mojžišom." (2. Mojžišova 33,7)
5 "Takto hovorí Hospodin: Nebesia sú mojím trónom a zem podnožkou pre moje nohy. Aký je to dom, čo mi postavíte, a aké miesto mi dáte na odpočinok? Veď všetky tieto veci urobila moja ruka a všetky sú moje, znie výrok Hospodina. " (Izaiáš 66,1)
6 (1Jn 4,16)
7 Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. (Mt 18,20)
8 Ďaleko je Boh od bezbožných, vyslýcha však modlitbu spravodlivých. (Príslovia 15,29)
9 "Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. (Zjavenia 3,20)
10 "Naozaj, ty si Boh, ktorý sa skrýva, Boh Izraela, spasiteľ." (Izaiáš 45,15)

na ceste k spaseniu | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014