Zamestnanec

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Tri zákony biblickej (ne)spravodlivosti

1. Tomu kto nemá, sa vezme aj to čo má. 2. Potrestaním nevinného je prípad vyriešený. 3. Človek je trestaný/odmeňovaný za to čomu verí, že je pravda.
Prirodzený zmysel pre spravodlivosť nám hovorí, že spravodlivé je keď má každý rovnako, alebo, keď má niekto viac, tak je to preto, že si to zaslúžil. V Biblii sú výroky, ktoré tento prirodzený zmysel pre spravodlivosť priam popierajú, pričom sa pokladajú za dôležité princípy, ba priam podstatu kresťanstva.

1)Každému, kto má, bude pridané, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. (Lukáš 19,26)
Tento princíp je tak nespravodlivý ako príroda sama.  Dajme tomu, že niekto je málo pekný. Nevie si kôli tomu nájsť ani životnú partnerku a nemá kôli tomu ani deti. Má kôli tomu zlú náladu a preto ho ani v práci nemajú veľmi radi a nakoniec aj dostane výpoveď. Kôli tomu, že má zlú náladu si ani nevie nájsť novú prácu. Aspoň že som zdravý, hovorí si. Ide po ulici zamračený a znepáči sa takto nejakému psovi, ktorý ho pokuše.... Alebo, kto má už veľa vyznamenaní tomu dávajú ďalšie a ďalšie.... Takto to v živote chodí, ale od biblie by človek čakal niečo spravodlivejšie. 

2) Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.(Ján 3,18) Nepohŕdam Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo umrel.  (Galatským 2,21) Predstavme si, že by bol jeden sudca, ktorý by za zločin odsúdil a dal potrestať nejakého človeka. Po čase by vyšlo najavo že potrestaný človek je nevinný a vinný je druhý človek. Sudca by však povedal: Toho druhého človeka už nemôžme potrestať, lebo zločin už bol potrestaný tak, že sme potrestali toho prvého. Takáto zjavná nespravodlivosť sudcu je ale podstatou kresťanskej viery. Kresťania veria, že nevinný Ježiš bol potrestaný za ich hriechy a oni sú týmto očistení od svojich vín. Je to podobné ako keď nejaká neschopná polícia hľadá kohokoľvek na koho by hodila vinu, len aby sa nezdala takou neschopnou. Ale spravodlivosť sa nedeje vtedy ak je za zločin potrestaný ktokoľvek. Spravodlivosť sa deje, ak je potrestaný vinník.

3)  Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona ....  Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. (Rim 3,21-22)
Posudzovať niekoho nie na základe zásluh, ale na základe toho, čomu verí, protirečí nášmu prirodzenému citu pre spravodlivosť. To čomu človek verí, čo si naozaj myslí , že je pravda, dosť málo záleži od človeka samého, ale skôr od toho aká je naozaj pravda, aké dostal argumenty, akú dostal výchovu. Viera v bežnom zmysle slova nie je žiadnou zásluhou, človeku sa viera stane, a dokonca aj sama biblia na viacerých miestach priznáva, že viera je dar. (pozri napr. 1. list Korintským 12,9)

na ceste k spaseniu | stály odkaz

Komentáre

 1. Možno to ani nie je nespravodlivé
  Niekto raz povedal, že, keby sme rozumeli tomu, čo vieme, boli by sme ako ľudstvo oveľa ďalej.
  Ty síce vieš, že Biblii je napísané:
  "Každému, kto má, bude pridané, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má." (Lukáš 19,26),
  ale vôbec nerozumieš tomu, a ani väčšina z kresťanov, dokonca teológov a kňazov, čo to znamená.
  Práve preto to hodnotíš, ako nespravodlivé. Pritom, keby si veci rozumel, vedel by si, že v takejto veci otázka spravodlivosti vôbec nevyvstáva.
  Uvediem ti príklad. Keby niekto povedal, že makrý papier sa ľahko pretrhne, uznal by si, že je to pravda, lebo aj tvoja skúsenosť ti tak hovorí. Vieš o takej veci, a praktickom živote takúto zákonitosť berieš do úvahy. Vôbec nikdy by ťa nenapadlo tvrdiť, že taká vec je nespravodlivá.

  Dovoľ, aby som ti vysvetlil, ako je to s tým citátom z evanjelia, a čo to presne znamená.Aby si ma pochopil, je nutné, aby si dokázal aspoň načas odložiť všetky svoje predsudky, dogmy, vieru, presvedčenie a "poznanie". Nie navždy, len na chvíľu, kedy aspoň v teórii pripustíš, že by som mohol mať pravdu.

  Ježiš, ktorý sa vraj mal stať Kristom, nikdy nežil, a výroky, ktoré sa mu pripisujú, sú len výsledkom snahy skupiny ludí, ktorí žili v prvom storočí niekde vo východnej časti vtedajšej Rímskej ríše; s najväčšou pravdepodobnosťou tam, kde je historické územie Levanty alebo južnej časti dnešného Turecka. S absolútnou určitosťou išlo o ľudí, ktorí mali podrobnú znalosť nielen judaizmu, ale aj ezoterických učení Egypta, dokonca budhizmu a taoizmu. Podrobnou analýzou a porovnavacími náboženskými štúdiami by takú vec bolo možné vyargumentovať. Argumenty je však možné predkladať len ľudom, ktorí sú s dejinami všeobecne, a s dejinami náboženstiev špecificky, dobre oboznámení.

  Príbeh Ježiša je vymyslený, aj keď treba uznať, že motívom bol dobrý úmysel predostrieť jednoduchému ľudu učenie, ktoré by im dávalo nádej, ktoré by sa mohlo stať univerzálnym náboženstvom. Kedže s veľkou pravdepodobnosťou vedúcimi osobnosťami tohto projektu boli Židia, bol celý vymyslený príbeh vsadený do historického kontextu Židov a ich náboženstva. Pretože judaizmus nie je, a ani nikdy nemal ambíciu byť, ani univerzalistický ani inkluzívny (bol vždy exkluzívny a etnicky špecifický) bolo treba vytvoriť úplne nové náboženstvo prijateľné pre všetkých. To, že uvažovali správne, dokázala história posledných dvoch tisícročí. V tom zmysle, že kresťanstvo sa stalo jedným zo svetových náboženstiev.
  Ešte raz, vymysleli príbeh o živote Ježiša, vložili mu do úst múdrosť ezoterických duchovných tradícií starého Egypta, budhizmu a taoizmu - a vytvorili kresťanstvo.
  Nanešťastie však, podávali "perly sviniam", a kresťanstvo namiesto duchovného povznesenie ľudstva uvalilo jeho najlepšiu časť do stáročí tmárstva a všeobecného úpadku.

  Egypťania (hinduisti, budhisti aj taoisti Orientu) vedeli, že nie všetci ľudia sa rodia s rovnakým potenciálom na duchovný rast. (Vtedy nikto nevedel, čo je to politická korektnosť.) Vedeli, že väčšina ľudí nikdy nedospeje do štádia hľadania odpovedí na základné otázky existencie, že rozmer ich bytia je čisto živočíšny, že nemajú žiadny alebo len minimálny potenciál duchovne sa rozvinúť. Kedže sa nerozvíjajú, stratia aj to málo, čo možno mali, čo sa k ním nejakou náhodou dostalo. Tí však, čo sa vďaka génom a vhodnému prostrediu dali na cestu duchovného hľadania, "tí, čo mali veľa", čím viac poznali, tým viac sa im dostávalo, tým ľahšie prijímali nové a nové poznatky.
  To je rovnaké konštatovanie, ako keď povieme, že v lese spadnú zo stromov milióny semien bukov, ale z rôznych objektívnych dôvodov len jeden z milióna vyrastie do naozajstného dospelého stromu. Ani pre ľudí, ani pre bukvice neexistuje vo vesmíre nejaká vedomá všemocná Sila, ktorá by dohliadala, aby osud všetkých bol rovnaký a "spravodlivý". Si už veľký chlapec, a vieš, že to tak naozaj je.

  Takže ten výrok z Písma len konštatuje samozrejmé. Niečo, čo v rôznych dobách a v rôznych krajinách ľudia úlne nezávislo vypozorovali ako zákonitosť, ktorá je mimo akýchkoľvek emócií o dobre, teda, ako som v úvode povedal, otázka spravodlivosti tu vôbec nevyvstáva.

  P.S. Prepáč, nedal som si ani tú námahu, aby som si zistil z tvojich predchádzajúcich písačiek, či si kresťan alebo niečo iné, ale aj tak, to, čo som napísal, platí tak, či onak.
  publikované: | autor: Grigoriy (e-mail, web, autorizovaný)
 2. vďaka za vysvetlenie (síce len na prvú z troch nespravodlivostí)
  Vďaka za vysvetlenie, ktoré znie prijateľne a má v sebe aj čosi utešujúce pre duchovne hľadajúceho človeka. Určite sa toto vysvetlenie nedá úplne zavrhnúť a oplatí sa o tom ďalej uvažovať.
  Čo sa týka úplnej prijateľnosti tohto vysvetlenia pre mňa osobne, zdá sa mi, že sa zakladá na niekoľkých nie úplne podložených predpokladoch a to:
  1) Že iba materiálne či živočíšne je pominuteľné a duchovné je niečo večné.
  2) Že duchovné, resp. všelijaké poznanie je úplne oddelené od materiálneho.
  Mne sa tieto predpoklady nezdajú správne, zdá sa mi, že všelijaké poznanie je rovnako pominuteľné ako telo.
  Mám k tomu jeden taký Budhov výrok:
  "Bylo by lépe pro nepoučeného světského člověka, kdyby považoval za své já své tělo, vybudované ze čtyř prvků, spíše nežli svoji mysl. Protože je naprosto zřejmé, že toto tělo může trvat rok, dva, tři, pět nebo deset let nebo sto let a více, avšak to, co se nazývá myšlení nebo mysl nebo vědomí, nepřetržitě dnem i nocí vyvstává jako jedna věc a odchází jako jiná věc."
  publikované: | autor: sestko (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. Odpoveď na ďalšie dve " nespravodlivosti"
  V prvej odpovedi som ti len naznačil, že je možné uvažovať o veciach na rôznych úrovniach. To bolo len ukážka.
  Je vidieť, že hľadáš, ale podľa otázok, ktoré kladieš je tieź zrejmé, že si buď na začiatku, alebo si zablúdil.

  Skús vychádzať z toho, že celý judaizmus, všetky jeho mýty, sú len bludy, že Židia nikdy nemali žiaden kontakt s Bohom,že je to všetko len účelové klamstvo. Potom toto poznanie transformuj do vyrovnania sa s tým, že následne aj celé kresťanstvo aj islam sú bludy a podvody. V judaizme, krestanstve alebo islame niet ničoho skutočne spirituálneho, že sú to všetko len politické doktríny, ktoré ľudstvu viac škodili, ako pomáhali.
  Potom nebudeš vobec strácať čas čítaním nezmyselných žvástov od nejakého Šavla z Tarsu. Zmier sa s tým, že ten človek bol fanatik a bludár, že jeho žvásty tebe naozaj nič nemôžu dať.
  Pritom opakujem, netvrdím, že netreba hľadať Boha, len to, že Židia podľahli bludu o stretntí s Bohom, prisvojili si ho, a následne zviedli z cesty Pravdy polovicu ľudstva. Dnes ľudia chcú diskutovať o Bohu, a neustále sa hašteria o Biblii.
  Na Bibliu zabudni, v Biblii žiadneho boha nieto.
  Keď to dakazeš, zistíš, že predtým si kládol otázky, ktoré vobec nevyvstavajú, že boli výsledkom nesprávnych predpokladov. Zabudni na predpoklady.
  To je nateraz moja najlepšia odpoveď na tvoje otázky.
  publikované: | autor: Grigoriy (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014